Yijun HU
BA Programme
Teaching Assistant
yijunhu@cuhk.edu.hk
Xiaotong HUANG
MA Programme
Teaching Assistant
xiaotonghuang@cuhk.edu.hk
Mavis SIU
MA Programme
Teaching Assistant
mavissiu@cuhk.edu.hk
Ka Wai WU
BA and MA Programme
Teaching Assistant
kawaiwu@cuhk.edu.hk